ח. מרוכבחרסינהלומיניר
פגישה אחת לפחות שתי פגישות לפחות שתי פגישות
שינוי צבע קל בלבד ניתן לשנות צבע לגמרי לא ניתן לבצע שינוי צבע, גבולי מאוד
אין שקיפות והחזרה, ומעבר אור שקיפות, מעבר והחזר אור
נראה טבעי יותר
שקיפות, מעבר והחזר אור
נראה טבעי יותר
שמרני מאוד, לא מצריך השחזה דורש השחזה שמרני, לא דורש השחזה
משנה צבע ודורש תחזוקה מעת לעת יציבות צבע יציבות צבע
אורך חיים 3-4 שנים. אורך חיים כ- 10 שנים אורך חיים כ- 10 שנים
קל לתיקון נקודתי קשה לתיקון נקודתי קשה לתיקון נקודתי
עלות נמוכה יחסית עלות גבוהה. לא ניתן לכסות כתרים וגשרים ישנים עלות גבוהה מאוד. ניתן לכסות כתרים וגשרים ישנים
מתאים לשן בודדת מתאים גם לשן בודדת מתאים לקשת שלמה, מינימום 4 קדמיות