shihzorimשחזורים מחומרים מרוכבים, שחזורים לבנים, קומפוזיט.

ישנם כיום חומרים מרוכבים המתאימיים לעמידה בכוחות הלעיסה המשמעותיים המופעלים על השיניים האחוריות.

יתרונות החומרים המרוכבים:

  • אסתטי, השן נראית אחרי השחזור כמו שן טבעית.
  • יש קישור כימי לחומר השן הנותר, מאפשר קידוח שמרני, ותמיכה לקירות שיניים חלשים.
  • ניתן לשחזר קירות שן חסרים ובניית שיניים שבורות, שבעבר היו צריכות טיפול שורש וכתר.
  • החומר אינו מכיל כספית בניגוד לאמלגם המכיל כספית.